Teknisk rider

Antall på turne:
Totalt  4 personer (4 utøvere)
*3 utøvere er bosatte i Oslo, 2 av disse har førerkort.
*1 utøver er bosatt i Gøteborg, Sverige og har førerkort.

Pris etter avtale.

Maks elever per forestilling:  20 barn

Festival / Spillested må stille  med 2 voksne som følger med barna rundt på forestillingen (for sikkerhet).

Gjennomføring og rigging:
Oppriggingstid: 3 timer
Framsyninga/økta varer i: 70 minutter inkl. introduksjon
Nedriggingstid: 1 time og 15 min
Framsyningar/økter per dag: 1-2 (finns mulighet for 3 forestillinger 3 dager i uka, uten inn og ut rigg samme dag)
Pause: Minimum 15 minutters pause/tilrettelegging mellom framsyning 1 og 2, samt 1 time mellom 2 og 3.

Krav til arena/utstyr:
3 forskjellige rom, trenger ingen scene. Rommene må ha avstand i mellom, men barna skal kunne vandre mellom de 3 rommen.
1 rom på min. 5×4 meter (rommet må kunnes mørklegges)
1 rom på min. 8×10 meter
1 rom på min. 3×4 meter (rommet må kunnes mørklegges)

*Vi har til nå brukt mange ulike rom, for eksempel gymsal, garderobe, backstage, klasserom, bibliotek, scene…

Gjerne puter/matter tilgjengelig for barn i to av rommene.

Stikk kontakter i hvert rom.